STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków - stypendium

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego
dotyczy studentów IV roku Inżynierii Materiałowej
w ramach realizacji projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria
materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską
 
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na obowiązującym druku, który znajduje
się w Biurze Projektu (pok. 210) oraz na stronie projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria
materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ostateczny termin składania wniosków: 23.10.2015r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu (pok. 210)
Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO
Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym
Inżynieria Materiałowa w Uniwersytecie Rzeszowskim dostępny jest na stronie projektu
lub w Biurze Projektu pok. 210