STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór zgłoszeń zakładów pracy

Rozpoczął się nabór zgłoszeń zakładów pracy do realizacji staży
studenckich w ramach projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria
materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską
Formularze zgłoszeniowe należy składać na obowiązującym druku,
który znajduje się na stronie projektu NANO
Pierwszy termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa 05.12.2014 r.
Oferty proszę składać w Biurze Projektu p. 210 (B3) budynek A0 lub przesyłać na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Projekt NANO
Biuro Projektu p. 210
ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów