STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

UWAGA !!!

Rozpoczął się nabór wniosków na staże studenckie
dla studentów III roku Inżynierii Materiałowej
w ramach realizacji projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria
materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską
Wnioski na staż należy składać na obowiązującym druku, który znajduje
się w Biurze Projektu (pok. 210) oraz na stronie projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria
materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ostateczny termin składania wniosków: 19.11.2014r.
Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu (pok. 210)
Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO
Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych w ramach projektu dostępny jest na stronie projektu
lub w Biurze Projektu pok. 210