STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków na szkolenie

UWAGA !!!
ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA SZKOLENIE „JĘZYK ANGIELSKI W TECHNICE”
DLA STUDENTÓW III ROKU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
w ramach realizacji projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego
kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską
 
Wnioski na szkolenie należy przesyłać w formie elektronicznej, na adres: im-nano@univ.rzeszow.pl
projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa”
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ostateczny termin przesyłania wniosków: 15.09.2014, godz. 15.00
Wnioski mogą przesyłać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO
Regulamin uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu
w Biurze Projektu (pokój 210) lub w sekretariacie (pokój 39)