STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków na obóz naukowy - Czorsztyn 2014

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA OBÓZ NAUKOWY 
DLA STUDENTÓW II ROKU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 
 
w ramach realizacji projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego 
kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
współfinansowanego przez Unię Europejską 
 
Wnioski na obóz naukowy należy składać na obowiązującym druku, który znajduje się w Biurze Projektu (pokój 210), 
lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria 
materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Rzeszowskiego 
 
Ostateczny termin składania wniosków: 12.06.2014, godz. 15.00 
Miejsce składania wniosków: biuro projektu (pokój 210) lub sekretariat (pokój 39) 
 
Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO 
Regulamin uczestnictwa w obozach naukowych w ramach projektu 
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu 
oraz w Biurze Projektu (pokój 210