STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Trwa dodatkowy nabór na staż zagraniczny

Trwa dodatkowy nabór na staż zagraniczny organizowany w ramach projektu NANO. Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do Biura Projektu p. 210 do dnia 09.05.14. Regulamin staży zagranicznych dostępny jest na stronie Projektu www.im-nano.univ.rzeszow.pl.

 

Wzór wniosku