STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

UWAGA !!!

ROZPOCZĄŁ SIĘ NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ ZAGRANICZNY
DLA STUDENTÓW II ROKU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
w ramach realizacji projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego
kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską
Wnioski na zajęcia należy składać na obowiązującym druku, który znajduje się w Biurze Projektu (pokój 210),
sekretariacie (pokój 39) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego
kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ostateczny termin składania wniosków: 04.04.2014, godz. 15.00
Miejsce składania wniosków: biuro projektu (pokój 210) lub sekretariat (pokój 39)
Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO
Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych w ramach projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu
w Biurze Projektu (pokój 210) lub w sekretariacie (pokój 39)