STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków na szkolenie

 Rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie

„ODLEWNICTWO STOPÓW SPECJALNYCH DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO”

dotyczy studentów II roku Inżynierii Materiałowej

w ramach realizacji projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

współfinansowanego przez Unię Europejską

Wnioski należy składać w Biurze Projektu pok. 210 B3 na obowiązującym druku, dostępnym w Biurze Projektu

oraz na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 04.03.2014r. do godz. 1600

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dostępny jest na stronie projektu

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

lub w Biurze Projektu pok. 210