STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Rozpoczął się nabór wniosków na zajęcia specjalistyczne

UWAGA !!!

Rozpoczął się nabór wniosków na zajęcia specjalistyczne

1.Prawo patentowe, własność intelektualna w lotnictwie”,

2. „System doskonalenia metod kontroli jakości stosowany w przemyśle lotniczym”

3. „Systemy doskonalenia produkcji stosowane w przemyśle lotniczym”

 

 

dla studentów II roku Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji

projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

współfinansowanego przez Unię Europejską

 

 

Wnioski na zajęcia należy składać na obowiązującym druku, który znajduje

się w Biurze Projektu (pokój 210), sekretariacie (pokój 300) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

 

 

Ostateczny termin składania wniosków: 11.10.2013r. godz. 1500

Miejsce składania wniosków: biuro projektu (pokój 210) lub sekretariat (pokój 300)

 

Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO

 

 

Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu

 http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

w Biurze Projektu (pokój 210) lub  w sekretariacie (pokój 300).