STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

UWAGA !!!

UWAGA !!!

Rozpoczął się nabór wniosków na 5-dniowy wyjazd studyjny do Madrytu

dotyczy studentów II roku Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji

projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku

„Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu

Rzeszowskiego

współfinansowanego przez Unię Europejską

Wnioski na wyjazd studyjny należy składać na obowiązującym druku, który znajduje

się w Biurze Projektu (pokój 210) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta

edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 12.09.2013r. godz. 1500

Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu (pok. 210) lub Sekretariat (pok. 300)

Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach studyjnych w ramach projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria

materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

dostępny jest na stronie projektu

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

lub w Biurze Projektu pok. 210.

Formularz zgłoszeniowy PDF