STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Lista rankingowa na oboz naukowy

Osoby zakwalifikowane na obóz naukowy w ramach projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego w terminie  21.07-28.07.2013r.

1

79442

2

66143

3

79999

4

80014

5

79994

6

79428

7

81046

8

80016

9

79449

10

79426

11

79421

12

80003

13

79456

14

79444

15

80012

 

 

 

Lista rezerwowa

1

79434

2

80017

3

80009

4

80005

5

80007

6

79993

7

79990

 

 

Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na obóz naukowy zobligowane są do wykonania posteru i dostarczenia wersji elektronicznej do biura projektu do dnia 5.07.2013