STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

UWAGA !!!

UWAGA !!!

Rozpoczął się nabór wniosków na wyjazd na obóz naukowy w ramach Koła Naukowego Nanotechnik

dotyczy studentów I roku Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji

projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

współfinansowanego przez Unię Europejską

Wnioski na obóz naukowy należy składać na obowiązującym druku, który znajduje

się w sekretariacie (pokój 121) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 14.06.2013r. godz. 1500

Miejsce składania wniosków: sekretariat pokój 121

Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO oraz uczestniczą w pracach Koła Naukowego Nanotechnik

Regulamin uczestnictwa w obozach naukowych w ramach projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

lub w sekretariacie pokój 121.