STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Rozpoczął się nabór wniosków na wyjazd studyjny

UWAGA !!!

Rozpoczął się nabór wniosków na wyjazd studyjny

w dniach 13.06-14.06.13

dotyczy studentów I roku Inżynierii Materiałowej uczestników/uczestniczek

projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

współfinansowanego przez Unię Europejską

 

Wnioski na wyjazd należy składać na obowiązującym druku, który znajduje

się w sekretariacie (pokój 121), w biurze projektu (pok. 210 - budynek Centrum) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 03.06.2013r. godz. 1500

Miejsce składania wniosków: sekretariat pokój 121

Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO

Regulamin uczestnictwa w wyjazdach studyjnych w ramach projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu

 http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

w biurze projektu (pok. 210 - budynek Centrum) lub w sekretariacie pokój 121.