STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Lista osób

Osoby zakwalifikowane na szkolenie „Ochrona środowiska naturalnego i proekologicznych rozwiązań w procesie produkcji” w ramach projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Grupa 1

Lp

Nr albumu

1

79990

2

79991

3

79421

4

79994

5

75575

6

79426

7

79960

8

66143

9

79998

10

79434

11

80002

12

79435

13

80005

14

79437

15

80007

16

80010

17

80013

18

80014

19

79449

20

80016

21

79456

22

80018

23

80022

 

 

Grupa 2

 

Lp

Nr albumu

1

79993

2

79423

3

79424

4

79997

5

79428

6

79429

7

80000

8

79432

9

80001

10

79433

11

80003

12

77746

13

79440

14

79442

15

80009

16

79444

17

79445

18

79447

19

79448

20

80015

21

79454

22

79455

23

80021