STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków na szkolenie specjalistyczne

UWAGA !!!

Rozpoczął się nabór wniosków na szkolenie specjalistyczne

 

Ochrona środowiska naturalnego i proekologicznych rozwiązań w procesie produkcji

 

dla studentów I roku Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

współfinansowanego przez Unię Europejską

Wnioski na zajęcia należy składać na obowiązującym druku, który znajduje

się w sekretariacie (pokój 121) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego

http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

Ostateczny termin składania wniosków: 08.04.2013r. godz. 1500

Miejsce składania wniosków: sekretariat pokój 121

Wnioski mogą składać osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie NANO

Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu

NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostępny jest na stronie projektu

 http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl

lub w sekretariacie pokój 121.