STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Uwaga! Ważne!

Uwaga!

Uczestnicy projektu "NANO", którzy chcą korzystać ze szkoleń i kursów w ramach innych projektów, muszą uzyskać zgodę kierownictwa projektu "NANO". Uwarunkowane jest to przpisami kwalifikowalności wydatków w ramach POKL ze szczególnym uwzględnieniem podwójnego finansowania. Szczegółowe informacje - pok. 121 oraz pok. 213