STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Szkolenie specjalistyczne „Programowanie CAD”

 

UWAGA !!!
Rozpoczał sie nabór wniosków na szkolenie specjalistyczne „Programowanie CAD” dotyczy studentów I roku Inynierii Materiałowej w ramach realizacji projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego współfinansowanego przez Unie Europejska Wnioski na szkolenie naley składac na obowiazujacym druku, który znajduje sie w sekretariacie (pokój 121) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl
Ostateczny termin składania wniosków: 14.03.2013r. godz. 1500
Miejsce składania wniosków: sekretariat pokój 121
Wnioski moga składac osoby, które złoyły deklaracje uczestnictwa w projekcie NANO Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego dostepny jest na stronie projektu http://www.im-nano.univ.rzeszow.pl lub w sekretariacie pokój 121.