STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków na zajecia specjalistyczne

 

UWAGA !!!
Rozpoczał sie nabór wniosków na zajecia specjalistyczne
1. „Technologia stopów specjalnych stosowanych w przemysle lotniczym”,
2. „Obróbka cieplna i cieplno chemiczna stosowana w przemysle lotniczym”
dla studentów I roku Inynierii Materiałowej w ramach realizacji
projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego
kierunku „Inynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Uniwersytetu Rzeszowskiego
współfinansowanego przez Unie Europejska
Wnioski na zajecia naley składac na obowiazujacym druku, który znajduje
sie w sekretariacie (pokój 121) lub na stronie projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna
oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inynieria materiałowa” na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego
Ostateczny termin składania wniosków: 12.03.2013r. godz. 1500
Miejsce składania wniosków: sekretariat pokój 121
Wnioski moga składac osoby, które złoyły deklaracje uczestnictwa w projekcie NANO
Regulamin uczestnictwa w kursach i szkoleniach specjalistycznych w ramach projektu
NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku
„Inynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Rzeszowskiego dostepny jest na stronie projektu
lub w sekretariacie pokój 121.