STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Inżynieria Materiałowa

 

Inżynieria Materiałowa jest dziedziną nauki i techniki, wyróżniającą się interdyscyplinarnym charakterem. Wykorzystuje wiedzę nauk podstawowych tj. fizyki, chemii oraz biologii w celu doskonalenia materiałów inżynierskich. Osiągnięcia nauk technicznych dowiodły, że wiele nowych rozwiązań i konstrukcji mogło powstać tylko dzięki nowym materiałom. Rozwój inżynierii materiałowej sprawił, że do dyspozycji mamy szeroki wachlarz materiałów znajdujących zastosowanie w wielu dziedzinach. Cechy użytkowe wszystkich przedmiotów i urządzeń, którymi się posługujemy zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane, a te z kolei zależą od ich struktury, która jest kształtowana w procesie wytwarzania.

Studia na kierunku Inżynieria materiałowa obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki bazującą na nauce o materiałach, która polega na świadomym kształtowaniu mikrostruktury materiału w celu uzyskania określonych właściwości.

Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych (stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych), jak i funkcjonalnych (wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne), takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty.

Kształtują one umiejętności posługiwania się zależnościami istniejącymi pomiędzy strukturą materiałów, technologią ich syntezy i przetwarzania, a właściwościami określającymi ich użyteczność w konkretnych warunkach eksploatacyjnych.

Stwarzają one podstawę dostosowywania materiałów do określonych wymagań (projektowanie nowych lub doskonalenie istniejących), przewidywania zachowania się materiałów w czasie pracy, a także rozwiązywania problemów materiałowych
w zaawansowanych systemach technicznych.

Absolwenci kierunku Inżynieria materiałowa posiadają wiedzę zakresu:

·         fizyki, chemii i informatyki,

·         nauki o materiałach, doboru materiałów inżynierskich do zastosowań w różnych produktach,

·         technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów inżynierskich,

·         metod kształtowania i badania ich struktury i własności,

 

Absolwenci przygotowani są do:

·         prac wspomagających projektowanie materiałowe i technologiczne w przemyśle oraz jednostkach gospodarczych i przemysłowym zapleczu badawczym,

  • obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego i doradztwa techniczno-ekonomicznego doboru materiałów inżynierskich,
  • obsługi aparatury specjalistycznej do badania struktury i własności  materiałów inżynierskich.