STYPENDIA

Więcej

 

 

STAŻE

Więcej

 

 

KURSY I SZKOLENIA

Więcej

 

 

E-LEARNING

Więcej

 

 

LABORATORIUM

Więcej

 

 

KOŁO NAUKOWE

Więcej

 

 

Nabór wniosków - stypendium

Rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego dotyczy studentów IV roku Inżynierii Materiałowej w ramach realizacji projektu NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego współfinansowanego przez Unię Europejską


 

Nabór wniosków na zajęcia specjalistyczne

Rozpoczął się nabór wniosków na zajęcia specjalistyczne:
1. „Własność intelektualna w projektach badawczych”
2. „Zaawansowane narzędzia organizacji linii produkcyjnej stosowane w przemyśle lotniczym”
3. Systemy kontroli w przemyśle lotniczym”

 

 

O PROJEKCIE

 

Z przyjemnością informujemy, że kierunek Inżynieria materiałowa prowadzony przez Centrum Dydaktyczno-Naukowe Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego znalazł się na liście   kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt NANO – Nowoczesna Atrakcyjna oferta edukacyjna Nowo Otwartego kierunku „Inżynieria materiałowa” na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego zyskał akceptację i dofinansowanie w konkursie zamkniętym nr 1/POKL/4.1.2/2012 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1.2 Priorytet IV PO KL ” Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

 

W rozwoju gospodarki opartej na wiedzy znaczącą rolę mogą odegrać absolwenci kierunku Inżynieria materiałowa, łączący współczesną wiedzę z zakresu nauk ścisłych z kompetencjami technicznymi co pozwoli im na kreatywne rozwiązanie problemów technicznych. Globalna liczba studentów I roku kierunków ścisłych, a co za tym idzie absolwentów, drastycznie spada. Na podstawie badań ewaluacyjnych wynika, że przy wyborze  studiów decyduje oferta ciekawego kierunku i perspektywa dobrej pracy, co zapewnimy poprzez realizację Projektu NANO.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie liczby absolwentów kierunku Inżynieria materiałowa o optymalnym przygotowaniu zawodowym dostosowanym do współczesnych wymagań w zakresie wysokich technologii dla przedsiębiorstw Doliny Lotniczej i innych. Realizacja Projektu ma stanowić impuls odwracający spadkową tendencję w zakresie kształcenia wysoko kwalifikowanej kadry technicznej nowej generacji oraz przystosowanie jej do potrzeb szybko rozwijających się nowoczesnych technologii w ramach Zakładów Doliny Lotniczej (WSK Rzeszów, MTU Aero Engines, Hispano-Suiza Polska i inne), zakładów przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego SSE EURO-PARK Mielec oraz innych z zaawansowaną technologią.

Dzięki dodatkowym środkom możemy zadbać o:

  • wyrównanie szans edukacyjnych studentów poprzez zajęcia wyrównawcze z fizyki, matematyki i chemii,
  • program stypendialny dla najlepszych studentów,
  • wzbogacenie oferty dydaktycznej poprzez dodatkowe kursy i szkolenia, autorskie wykłady wybitnych specjalistów, kursy języka angielskiego w technice,
  • zdobycie dodatkowych kwalifikacji - uzyskanie certyfikatów i uprawnień,
  • praktyczne przygotowanie zawodowe dzięki stażom, za które studenci będą otrzymywać wynagrodzenie, wizytom studyjnym w dużych przedsiębiorstwach oraz udziałowi w targach.

Okres realizacji Projektu – od 01.10.2012 do 31.12.2015